Cần cuộc cách mạng xanh trong nền kinh tế xanh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cuộc khủng hoảng lương thực cách nay đúng một năm có thể là sự mở đầu cho một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn trong thập kỷ tới, nếu không có những giải pháp chính xác cho một loạt vấn đề mới nảy sinh như sản lượng nông nghiệp sụt giảm,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130574