Cần có Bao Công

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Trên kênh truyền hình SCTV đang liên tục phát sóng phim Bao Thanh Thiên - tức Bao Công. Chúng ta lại được gặp các nhân vật nổi tiếng như Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn Sách... Chúng ta quý trọng những câu chuyện của một thời...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090409.67799.html