Cần chuẩn bị kỹ lưỡng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhằm bảo đảm an toàn quỹ tiền lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), tháng 10-2007, UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trực tiếp tại các xã, phường thay cho việc chi trả qua tổ hưu như trước đây.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/155383