Cán bộ tín dụng lừa khách hàng gần 2 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nam - nhân viên tín dụng Ngân hàng NN&PTNT An Hưng (Hải Phòng) - lừa hơn 80 khách hàng với số tiền gần 2 tỷ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=109785