Cấm thanh tra doanh nghiệp hơn một lần trong năm

Phát biểu kết luận Hội nghị sáng nay, Thủ tướng thông báo với công đồng doanh nghiệp chỉ thị 20 vừa ký ban hành trưa 17/5 quy định doanh nghiệp chỉ bị thanh tranh một lần trong năm. Nếu thanh tra đột xuất do vi phạm sẽ không được mở rộng.