Cái giá của kiệt tác?!

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Đề án dựng 100 kiệt tác sân khấu Việt Nam và thế giới, do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch khởi xướng đang được tổ chức góp ý tại các hội chuyên ngành sân khấu.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090224011748138P0C1020/cai-gia-cua-kiet-tac.htm