Cải cách hành chính để giải cứu thị trường bất động sản

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Nằm trong khuôn khổ loạt hội thảo đánh giá tác động sau hai năm gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam, hôm qua (26-12), Bộ Công Thương, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Công ty Thanh niên Việt Nam đã tổ chức hội thảo đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đối với lĩnh vực bất động sản.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.49231.qdnd