Cách xây nhà vườn trên đất 9 x 30 m

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tôi có mảnh đất dự định xây nhà cho 3 thế hệ chung sống, nhờ ban biên tập tư vấn giúp tôi nên thiết kế như thế nào cho phù hợp. (Lê Thị Hồng Linh)

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=24908