Cách tạo ra một địa chỉ Mail trong Outlook Express?

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline:Nếu bạn ko biết thì bạn gọi điện cho nhà cung cấp dịch vụ để hỏi. Sau đó chọn Next and Finish. Khi tạo xong bạn kick đúp vào địa chỉ mail bạn vừa tạo chọn tab Server và tích dấu vào My server requires authentication.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13531