Cách chức 6 hiệu trưởng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các hiệu trưởng bị cách chức gồm: Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Hóa, trường tiểu học (TH) Thanh Lạng (xã Thanh Hóa), trường TH xã Thanh Thạch, trường TH Kim Lũ (xã Kim Hóa), trường TH Quảng Hóa (xã Lê Hóa) và trường TH xã Đồng Hóa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=57541