Cách chữa cước do lạnh

    Gốc

    Thời gian gần đây do trời lạnh quá, cháu bị sưng tấy đỏ các ngón tay và chân, đi lại và làm việc rất khó khăn. Mọi người bảo cháu bị “cước” do trời lạnh. Xin hỏi bác sĩ bệnh cước là gì và điều trị như thế nào?

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/160014