Các trường công bố điểm chuẩn NV2 và xét tuyển NV3

    Gốc

    Ngày 11.9, một số trường tiếp tục công bố điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 2 và chỉ tiêu (CT) xét tuyển NV3.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/9/12/261472.tno