Các thành phố trước thách thức biến đổi khí hậu

    Gốc

    Hanoinet - Mới đây, các quan chức chính quyền các thành phố thuộc khu vực Đông Á đã nhóm họp trong 3 ngày tại thành phố Pattaya (Thái Lan) để thảo luận về cách thức đối phó với những thách thức mới do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=77984