Các ngân hàng phải công khai lãi suất cho vay

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 mới đây, lãnh đạo Ngân hàng nhà nước nhấn mạnh, dù chưa có chế tài với việc công khai lãi suất cho vay bình quân, song các ngân hàng cần thực hiện báo cáo về việc này nhằm tạo sự cạnh tranh bình đẳng, khách quan và minh bạch.

Thực tế trong thời gian qua, bên cạnh nhiều ngân hàng hạ lãi suất theo chủ trương của Chính phủ, vẫn có ngân hàng, hay một số khoản vay còn neo ở lãi suất cao.

Một số ngân hàng chỉ công bố lãi suất cho vay bình quân ngắn hạn vì lãi suất này thấp thì cũng không công bằng.

Các ngân hàng phải công khai lãi suất cho vay

Các ngân hàng phải công khai lãi suất cho vay

Công khai lãi suất cho vay cũng là cách để thúc đẩy tín dụng. Các ngân hàng cần công khai mức lãi suất cho vay bình quân với các đối tượng khách hàng để người dân, doanh nghiệp được biết, so sánh và chọn lựa.

Ngân hàng Nhà nước sẽ có những đánh giá về việc hoàn thành tiêu chí này. Với một số gói ưu đãi lãi suất như gói tín dụng 15.000 tỉ đồng cho lâm sản, thủy sản đã giải ngân hết 100% nên Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng gấp đôi lên 30.000 tỷ đồng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cac-ngan-hang-phai-cong-khai-lai-suat-cho-vay-220973.htm