Các bác sĩ Ấn Độ cứu sống một người vỡ tim

    3 đăng lạiGốc

    Các bác sĩ Viện Nghiên cứu Y học toàn Ấn vừa cứu sống một người bị vỡ tim trong một tai nạn xe máy.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/270988/Default.aspx