"Cả nhà" đều xì tin

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Người Việt có cách xưng hô vô cùng phong phú và khá rạch ròi, chỉ nghe cách xưng hô người ta biết ngay mối quan hệ giữa hai người đang đối thoại.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=77634