Bước ra biển lớn

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Là đơn vị chuyên nghiên cứu, thiết kế, cải tiến trang bị kỹ thuật, các loại tàu, xuồng quân sự, những năm qua, Viện Kỹ thuật Hải quân không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành đóng tàu Việt Nam...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.33963.qdnd