Bước qua hai thế giới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Hội Nhà văn Đan Mạch, Nhà xuất bản Kim Đồng và Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp đưa ra chủ đề "Bước qua hai thế giới" để phát động sáng tác cho thiếu nhi (4 - 10 tuổi) năm 2008-2009. Mọi công dân Việt Nam trong và và ngoài...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2008/12/20081210.81159.ca