Bước đột phá trong chương trình hạt nhân Triều Tiên

    Gốc

    (Vitinfo) - CHDCND Triều Tiên bắt đầu giải trừ các cơ sở hạt nhân của nước này vào hôm nay (05/11), đánh dấu bước lớn nhất mà nước quốc gia cộng hòa này thực hiện trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân vốn gây nhiều tranh cãi lâu nay.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/30485/default.aspx