Bùng nổ các lễ ký “đối tác chiến lược”

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Bên lề một buổi lễ ký kết "thỏa thuận đối tác chiến lược" giữa một ngân hàng lớn và một doanh nghiệp lớn mới đây, có chuyên gia kinh tế đã phát biểu: Tại Việt Nam đang bùng nổ các lễ ký kết "hợp tác toàn diện" và "đối tác chiến lược"...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.28581.qdnd