Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam: Người Lự

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Người Lự đã có mặt ở khu vực Xam Mứn (Điện Biên) ít nhất cũng trước thế kỷ XI - XII. Tại đây họ đã xây thành Xam Mứn (Tam Vạn) và khai khẩn nhiều ruộng đồng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/Datnuocconnguoi/38932/default.aspx