Bức tranh trái ngược về nhu cầu lao động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chị Thùy Trang - Trưởng Phòng hỗ trợ đời sống SV - cho biết, công việc phát quà, giao hàng, tặng lịch năm trước lương chỉ khoảng 40 - 60 ngàn đồng/ngày thì năm nay tăng lên 80 - 120 ngàn đồng/ngày.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=115215