Bữa ăn sinh viên trong thời bão giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giá thực phẩm tăng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng có lẽ khó khăn nhất vẫn là sinh viên xa nhà. Thu nhập không có, mọi chi tiêu đều phải nhờ vào viện trợ của gia đình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=57547