" Bóng ma " của chiến tranh

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Chiến tranh đã qua đi nhưng hẳn những nỗi đau của nó vẫn còn hằn sâu trong lòng người Việt. Quảng Trị, mảnh đất đã từng hứng chịu bao không biết bao nhiêu bom đạn của kẻ thù, vẫn còn đó những nỗi đau, những mất mát không lường trước được.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/47784/default.aspx