Bồng bế đi đâu?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet-Cách đây gần một thế kỷ, ông Tú Xương đã cảnh báo rằng, cứ sinh đẻ nhiều, ắt phố phường sẽ trở nên chật chội, lúc ấy chỉ còn nước bồng bế nhau lên rừng núi mà ở.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=34272