Bốn điểm nổi bật trong xuất, nhập khẩu

    Gốc

    Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đã gia tăng nhanh chóng trong những năm qua...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.24100.qdnd