BoC tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 3%

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sức ép lạm phát trên toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng đối với kinh tế Canađa, tác động bất lợi tới giá nhập khẩu hàng hóa và tình trạng lạm phát ở nước này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=92188