Bộ Y tế : Chưa xếp hạng gắn sao cho bệnh viện

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 12-11, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: Việc xếp hạng gắn sao cho các bệnh viện, kể cả bệnh viện ngoài công lập hiện mới đang trong quá trình bàn thảo và chưa có bệnh viện nào được Bộ Y tế gắn sao.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ytesuckhoe/2008/11/171585