Bỏ xe, bỏ gỗ lậu để chuồn

Sau khi bị dừng xe chở gỗ lậu để kiểm tra, các lái xe ôtô đều bỏ trốn bỏ lại 3m3 gỗ tang vật.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88400.cand