Bố và con trai

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thấy con gầy quá bố cứ nghĩ do con đang mải... dài ra. Nhưng hóa ra một phần là bởi con chưa chịu quan tâm đến chuyện ăn uống giữ gìn sức khỏe. Bữa sáng rất quan trọng với tuổi teen, vậy mà con cứ bữa đực bữa cái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=65901