Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen quyết định ở lại nội các

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 3/2, phát biểu với các phóng viên trước phiên họp hàng tuần nội các Ixraen, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak-thủ lĩnh Công đảng nói: "Tôi đã quyết định ở lại chính phủ".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234806/Default.aspx