Bộ trưởng Nội các I-xra-en đe dọa tấn công I-ran

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 6-6, nhật báo Y-ê-đi-ốt A-rô-nốt của I-xra-en đưa tin Bộ trưởng Nội các I-xra-en Sa-un Mô-phát tuyên bố nước này sẽ tấn công I-ran nếu Tê-hê-ran vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân của mình. Ông Mô-phát đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ mọi cuộc tấn công của I-xra-en.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/170235