Bó tay?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    “Chúng tôi đã hoàn toàn bế tắc nên chỉ còn trông chờ vào sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và công luận để thu hồi tiền nợ đọng BHXH của Công ty Kwang Nam”.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/240198.asp