Bộ Tài chính bác đề xuất doanh thu 300 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế GTGT

Bộ Tài chính cho rằng ngưỡng chịu thuế cao hơn sẽ không khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp, khi đó doanh nghiệp phát sinh doanh thu phải nộp thuế GTGT

Góp ý cho dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi mới nhất, một số tổ chức, cơ quan đề xuất nâng ngưỡng doanh thu phải chịu thuế lên. Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị miễn thuế GTGT cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 300 triệu đồng/năm. Một số cơ quan khác đề nghị mức thấp hơn, như Bộ Giao thông vận tải góp ý con số 250 triệu đồng.

Bộ Tài chính bác ý kiến doanh thu 300 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế GTGT (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính bác ý kiến doanh thu 300 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế GTGT (Ảnh minh họa)

Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) đề xuất ngưỡng 180 triệu đến 240 triệu đồng. Theo VTCA, Nghị định 07 cho biết mức chuẩn thu nhập với hộ nghèo ở nông thôn hiện là 1,5 triệu đồng/người/tháng, với thành phố là 2 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, người có thu nhập một năm 18 triệu đồng là "nghèo và cận nghèo".

Theo tính toán của VTCA, nếu dựa vào biểu thuế tính thuế giá trị gia tăng, giả sử với ngành nghề kinh doanh thương mại có tỷ lệ thuế là 10%, sẽ tính ra được con số thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Tức là, sau một quá trình kinh doanh thu về 100 triệu, phần giá trị tăng thêm là 10 triệu đồng. Với 150 triệu đồng, con số thu về là 15 triệu đồng.

Trên cơ sở xem xét các góp ý, Bộ Tài chính vẫn giữ đề xuất ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT với cá nhân, hộ kinh doanh là 150 triệu đồng. Theo đó, cá nhân và hộ kinh doanh có doanh thu bán hàng trên 150 triệu đồng/năm sẽ phải đóng thuế GTGT. Ngưỡng chịu thuế này cao hơn quy định hiện hành 50 triệu đồng/năm.

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế GTGT lên trên 150 triệu đồng/năm

Theo lý giải của Bộ Tài chính, mức 150 triệu đồng đã căn cứ vào chỉ số lạm phát và tình hình thực tế. Bộ Tài chính cũng đặt vấn đề khi nâng mức giảm thuế cao hơn sẽ ảnh hưởng tới số thu ngân sách Nhà nước tại địa phương, nhất là các địa phương có số thu thấp.

Bộ Tài chính cũng nhìn nhận ngưỡng chịu thuế cao hơn sẽ không khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp, khi đó doanh nghiệp phát sinh doanh thu phải nộp thuế GTGT.

Trước đó, Bộ Tài chính có đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế GTGT của cá nhân, hộ kinh doanh lên trên 150 triệu đồng/năm tại dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Theo cơ quan này, từ khi Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 có hiệu lực cho đến nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng nhiều.

Việc điều chỉnh mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh cho phù hợp với mức biến động của giá cả là cần thiết. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc tăng mức chịu thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh không làm phát sinh chi phí tuân thủ, thủ tục hành chính với người nộp thuế và minh bạch trong quản lý thuế.

Minh Chiến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bo-tai-chinh-bac-de-xuat-doanh-thu-300-trieu-dong-nam-moi-phai-nop-thue-gtgt-196240229135247404.htm