Bỏ quên “Thượng đế”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sáng 10-11-2008, chị Mai, nhân viên văn phòng Toshiba Việt Nam (số 37A, phố Xã Đàn) đến cơ quan sớm hơn mọi ngày. Theo lịch hẹn, đầu giờ sáng chị phải gửi nội dung bản hợp đồng quan trọng cho một đối tác ở nước ngoài.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/187616