Bộ mặt thật của trùm ma túy Dũng “tình”

Khám nhà Dũng “tình”, cơ quan công an thu giữ hơn 14 kg thuốc lắc, 21 túi ni lông đựng ketamin, 390 viên ma túy tổng hợp, 2 túi ni lông đựng bột đá...