Người dân nói gì về đề xuất bổ sung ngày nghỉ 'Gia đình Việt Nam'?

Người dân nói gì về đề xuất bổ sung ngày nghỉ 'Gia đình Việt Nam'?

Ngày nào trong năm vừa được Chính phủ đề xuất bổ sung nghỉ lễ?

Ngày nào trong năm vừa được Chính phủ đề xuất bổ sung nghỉ lễ?

Xem xét bổ sung ngày nghỉ lễ 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam

Xem xét bổ sung ngày nghỉ lễ 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam

Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ 28/6, chưa giảm giờ làm xuống dưới 48h/tuần

Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ 28/6, chưa giảm giờ làm xuống dưới 48h/tuần

Tuổi nghỉ hưu và GDP

Tuổi nghỉ hưu và GDP

Xem xét nâng tuổi nghỉ hưu: Nên lắng nghe ý kiến các tầng lớp lao động

Xem xét nâng tuổi nghỉ hưu: Nên lắng nghe ý kiến các tầng lớp lao động

Trách nhiệm và kỳ vọng

Ông Nguyễn Duy Hưng: Doanh nghiệp mà phá sản thì người lao động mất việc, khỏi cần giảm giờ làm

KẾT NỐI VỚI PHÓNG VIÊN KIM NGỌC TRƯỚC PHIÊN THẢO LUẬN CHIỀU NGÀY 23/10 VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Thường vụ Quốc hội 'bác' đề xuất một doanh nghiệp chỉ có tối đa 3 tổ chức của người lao động

Quốc hội thảo luận về tăng tuổi nghỉ hưu và 9 điểm mới với người lao động

Hôm nay 23/10: Quốc hội thảo luận về Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động

Thanh Hóa: Người lao động không đồng tình tăng giờ làm thêm

'Xin hãy để cho doanh nghiệp và người lao động làm đủ 48 tiếng mỗi tuần, đừng tranh luận gì thêm nữa...'

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ, Tết cho người lao động

Giảm giờ làm việc cho người lao động như thế nào là phù hợp?

Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?

'Tăng tuổi nghỉ hưu không phải vì những người đương chức'

Tăng tuổi nghỉ hưu: Chưa có sự đồng thuận cao từ người lao động