Bỏ 25 thủ tục trong cấp phép dự án khu đô thị

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    3 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Từ 33 khâu xin, lập, trình, thẩm định, duyệt dự án... kéo dài 3-6 năm, Bộ Xây dựng đang soạn thảo một quy trình mới chỉ còn 8 thủ tục, tiến hành trong vòng 6-12 tháng để hỗ trợ doanh nghiệp và tránh lãng phí toàn xã hội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=71391