Bkit Open Game 2008: Giải đấu game chuyên nghiệp

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tuần lễ CNTT - IT Week 2008 - sẽ diễn ra từ ngày 10/3/2008 đến 16/3/2008 tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9385&t=pcolarticle