Bình Nhưỡng đề nghị hoãn đối thoại liên Triều

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo tin từ Xơun, CHDCND Triều Tiên đã đề nghị hoãn cuộc đối thoại liên Triều đầu tiên trong năm 2008.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232857/Default.aspx