Bình Định: Mức hỗ trợ hàng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sắp được nhận

Theo Công an tỉnh Bình Định, HĐND tỉnh Bình Định vừa thông qua Nghị quyết liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Bình Định

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập ở từng thôn, làng, khu phố, khối phố, khu vực (gọi chung là thôn, khu phố) trên địa bàn tỉnh.

Về tiêu chí số lượng thành viên: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm có 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và các Tổ viên được bố trí tương ứng với số lượng hộ của từng thôn, khu phố.

Cụ thể, đối với thôn có dưới 350 hộ, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 3 thành viên. Thôn từ 350 đến 700 hộ, Tổ có không quá 4 thành viên. Thôn trên 700 hộ, Tổ có không quá 5 thành viên.

Đối với khu phố dưới 500 hộ, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 3 thành viên. Khu phố từ 500 đến 800 hộ, Tổ có không quá 4 thành viên. Khu phố trên 800 hộ, Tổ có không quá 5 thành viên.

Mức hỗ trợ hằng tháng

Theo đó, mức hỗ trợ hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

Tổ trưởng hưởng 1.440.000 đồng/người/tháng.

Tổ phó hưởng 1.260.000 đồng/người/tháng.

Tổ viên hưởng 1.080.000 đồng/người/tháng.

HĐND tỉnh Bình Định vừa thông qua Nghị quyết liên quan tới chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh minh họa

HĐND tỉnh Bình Định vừa thông qua Nghị quyết liên quan tới chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh minh họa

Hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức 165.000đ/người/tháng. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 3%.

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định còn được hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; chi công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động; trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận theo Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản có liên quan.

Đây là Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cùng với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ra mắt và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7/2024.

Chi Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/binh-dinh-muc-ho-tro-hang-thang-ma-thanh-vien-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-sap-duoc-nhan-172240616160556645.htm