Biển chuối

    Gốc

    Cả một vùng bờ biển ở đảo Terschelling (Hà Lan) tràn ngập chuối là chuối. Chuyện gì xảy ra thế?

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2007/11/8/215232.tno