Bí ẩn các giấc mơ tiên tri

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Giấc mơ là những hình ảnh, ý nghĩ và cảm giác trải nghiệm khi đang ngủ, liên quan chặt chẽ với giấc ngủ cử động mắt nhanh. Nội dung và ý nghĩa sinh học của giấc mơ chưa được biết đầy đủ, mặc dù là đối tượng quan tâm và suy đoán suốt tiến trình lịch sử nhân loại. Giấc mơ tiên tri là giấc mơ mà người nằm mơ thấy trước các sự biến tương lai.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/47088/default.aspx