Bệnh viện Thể thao VN vừa sử dụng đã lún nứt

    1 đăng lạiGốc

    Được đầu tư xây dựng hoành tráng nhưng chỉ sau một năm đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Đó là công trình Bệnh viện Thể thao Việt Nam - nơi từng được tự hào là hiện đại nhất về y học thể thao trong khu vực Đông Nam Á!

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081002004511.aspx