Bệnh tay-chân-miệng tiếp tục lây lan ở Trung Quốc

    Báo VTC News
    Gốc

    Tính đến ngày 8/5, tại Trung Quốc đã có 24.934 trẻ em bị bệnh tay-chân-miệng (HFMD), tăng gần 500 trẻ so với ngày 7/5.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248553/Default.aspx