Bệnh nào kiêng… “việc ấy”?

    Báo Tiền Phong
    2 đăng lạiGốc

    Ở những người bệnh khí huyết thiếu, âm dương mất cân bằng, nếu sinh hoạt tình dục trong khi đang có bệnh sẽ tổn thương nguyên khí dễ làm bệnh nặng thêm.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081206221502.aspx