Bệnh "không được va chạm"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một va chạm nhẹ cũng có thể làm cho bệnh nhân lâm vào tình trạng nguy kịch. Nếu không nhập viện kịp thời hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2007/12/20/219835.tno