Bế mạc Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 33 nghị quyết quan trọng

Các đại biểu tham dự bế mạc kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh

Các đại biểu tham dự bế mạc kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh

– Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 8/12, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra các nội dung: chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, biểu quyết thông qua các Nghị quyết HĐND tỉnh và tiến hành bế mạc kỳ họp.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh: Lạng Sơn là một tỉnh biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng. Để phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV để cụ thể hóa, thể chế hóa trong từng lĩnh vực; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; bảo đảm thực hiện kịp thời các quy định và quyết định của cơ quan Nhà nước cấp trên; giám sát việc thi hành pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh Lạng Sơn nói chung và HĐND tỉnh Lạng Sơn nói riêng cần tập trung nghiên cứu, tháo gỡ hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc hoàn thành công tác quy hoạch; thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công chức, công vụ; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh. Đồng thời HĐND tỉnh Lạng Sơn cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát; kịp thời ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách, đầu tư công.

Đồng chí mong muốn, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm nghiên cứu, tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của địa phương; tạo điều kiện để phát huy tối đa các giá trị văn hóa, lịch sử rất đặc sắc, đa dạng, phong phú của Xứ Lạng, tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách đột phá để phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, xem đây là một trong những khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó, tiếp tục quan tâm, có chính sách đầu tư thỏa đáng cho giáo dục phổ thông.

Đại biểu HĐND tỉnh nêu ý kiến chất vấn tại kỳ họp

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, tập trung vào một số nội dung liên quan đến Dự án hệ thống quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh (giai đoạn II); giải pháp để quản lý, khai thác vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt ở nông thôn; xây dựng quy hoạch, lộ trình xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh và thành phố Lạng Sơn; việc thực hiện Nghị quyết số 95 ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030; đề nghị hỗ trợ lãi suất theo khoản 3, Điều 6 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND để đầu tư trồng hồi hữu cơ; khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND; việc tập trung chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm các vị trí điểm đen trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; việc đầu tư nâng cấp tuyến đường 243 đi qua xã Trấn Yên, đoạn từ giáp danh thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn đến đoạn giáp xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng; kiểm tra, đánh giá thực trạng trong triển khai thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, bất cập, có đề xuất giải pháp gì để phát huy hiệu quả các chợ nông thôn; tình hình chậm triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong các bước sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư các cụm công nghiệp hiện nay; lộ trình khắc phục tình trạng “ lõm sóng”,“ trắng sóng” viễn thông trên địa bàn tỉnh; những giải pháp khắc phục tình trạng hút thuốc lá điện tử đã và đang diễn ra ở một số trường học, làm rõ nguyên nhân trong 2 năm liên tục (2022-2023), Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện xong nhiệm vụ mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10…

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ý kiến chất vấn về chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm các vị trí điểm đen trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời ý kiến chất vấn của các đại biểu, làm rõ các nội dung đại biểu chất vấn theo hướng đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, được các đại biểu đồng tình cao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Nông thôn trả lời đại biểu 3 nội dung được nêu chất vấn tại kỳ họp

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giải trình làm rõ 3 nội dung được các đại biểu quan tâm tại kỳ họp

Đối với nội dung giải trình tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu và lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình làm rõ 3 nội dung: nguyên nhân chủ yếu làm tăng tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí năm 2023, đề xuất các giải pháp giảm tai nạn giao thông trong năm 2024 và các năm tiếp theo; giải trình, làm rõ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 dự kiến tăng thêm 100 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao (đạt 4,2%) thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh “thu nội địa tăng bình quân 8-9%”; giải trình, làm rõ một số vướng mắc, khó khăn và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các tiêu chí trong xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 21

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 33 Nghị quyết quan trọng của HĐND tỉnh về các vấn đề kinh tế, xã hội, các chính sách, dự án, danh mục đầu tư được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành tốt đẹp, hiệu quả, chất lượng theo chương trình đề ra.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh và các ngành rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch, đề án, các nhiệm vụ trọng tâm để tăng tốc, có kết quả bứt phá rõ nét hơn nữa trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời tập trung chỉ đạo mạnh mẽ công tác giải phóng mặt bằng; phát triển các khu, cụm công nghiệp; một số dự án trọng điểm nhất là các dự án giao thông lớn, đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cho bà con vùng cao, vùng khó khăn, biên giới (đề án cầu giao thông nông thôn và đề án giao thông nông thôn); cải thiện thông thoáng hơn nữa môi trường đầu tư…

Với việc thông qua 33 nghị quyết tại kỳ họp này đã nâng tổng số nghị quyết về cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành lên 63 nghị quyết, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí đề nghị Thường trực, các ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, quyết định, tiếp xúc cử tri; thúc đẩy giải quyết kiến nghị của cử tri… Đề nghị các đại biểu cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm đại diện để quan sát, tìm tòi, phát hiện, đóng góp ý kiến, sáng kiến trong việc giám sát từ góc độ công tác của mình, góp phần quyết định đúng đắn và thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển.

33 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII:

(1) Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

(2)Nghị quyết của HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024.

(3)Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

(4) Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 tỉnh Lạng Sơn.

(5)Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ nguồn tăng thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu năm 2023.

(6) Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

(7) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030.

(8) Nghị quyết của HĐND tỉnh về miễn lệ phí đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030.

(9) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo; chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn(Mật).

(10) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(11) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(12) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(13) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(14) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(15) Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(16) Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(17) Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(18) Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(19) Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(20) Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(21) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(22) Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

(23) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Sân vận động trung tâm, Nhà thi đấu đa năng).

(24) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Cao Lộc – Lộc Bình – Đình Lập (khu vực dọc tuyến quốc lộ 4B), tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/25.000).

(25) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(26) Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(27) Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát về tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 và dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, nhất là các dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(28) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(29) Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2024.

(30) Nghị quyết của HĐND tỉnh về hủy bỏ Danh mục một số dự án phải thu hồi đất; Danh mục một số dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(31) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2024; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2024; Điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất, Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(32) Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(33) Nghị quyết của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, giai đoạn 2022-2025.

THANH HUYỀN - ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/dai-bieu-dan-cu-voi-cu-tri/629448-be-mac-ky-hop-thu-21-hdnd-tinh-khoa-xvii-thong-qua-33-nghi-quyet-quan-trong.html