BCC được niêm yết bổ sung cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Sàn Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho BCC được niêm yết bổ sung 5.661.397 cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=62bf23873dbdbd&page=category