Bắt trẻ Đồng xanh - Hành trình của tâm tưởng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không phải đến thời điểm này tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh mới được chuyển ngữ và phát hành ở Việt Nam. Một thế hệ bạn đọc của những năm 60 đã được tiếp cận với tác phẩm làm nên tên tuổi nhà văn Mỹ J.D Salinger.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/227475.asp